Register Your Team

 

2018 Tournament Schedule

 

Spring Fling: 12U, 13U, 14U                                    May 04-06

Memorial Day Classic: 10U, 12U, 13U, 14U            May 25-28

Battle In The Berkshires: 12U, 14U                       June 08-10

Fathers Day Hits: 11U, 15U                                    June 15-17 

Stars N Stripes Shootout: 10U, 12U, 14U              June 29- 01

Beat The Heat: 10U, 12U, 14U                                  July 06-08

Summer Slam: 11U, 12U, 16U                                  July 20-22

Diamond Wars: 12U, 14U                                     August 03-05

August Bash: 11U, 13U                                         August 24-26

Sign up for Summer Camp

 

DATE:

SPORT CAMPS:

AGES:

July 15 - July 20
Multi Sport Camp
12 - 16
July 22 - July 26
Baseball Camp
12 - 16
July 29 - Aug 2
Boys Lacrosse Camp
12 - 16
Aug 6 - Aug 10 Basketball Camp 12 - 16
Aug 17 - end of Aug
Football Rentals

12 - 16

May 04 - August 12 Baseball Tournaments

10U-16U

EMAIL: gm@duquettesports.com